Zasady eliminacji Ostrów Freestyle Battle – zapoznaj się – Ostrowski Styl

Zasady eliminacji Ostrów Freestyle Battle – zapoznaj się

Zasady eliminacji Ostrów Freestyle Battle – zapoznaj się

Eliminacje Hip Hop

Na scenę wychodzą wszyscy tancerze z danej kategorii wiekowej.
Dj puszcza konkretny bit (1 na całą kategorię), a MC prosi na scenę 2 osoby z konkretnymi numerkami. 2 osoby mają jednocześnie ok 50 sekund na set. 3 sędziów przyznaje punkty od 1 do 10. Ekipa OS zbiera listy wrzuca do exela i sumują się punkty. 16 osób z największą ilością punktów przechodzi dalej.

Eliminacje Bboying
Wszystkie ekipy mają walki pokazowe przy wcześniej udostępnionej kolejności. Każdy set może mieć max 60 sekund. Po wszystkich walkach sędziowie wybierają 8 lub 16 ekip (ilość zależy od liczby Bboys i Bgirls oraz zróżnicowania poziomu). Kolejny etap to walki, w trakcie których jury od razu wskazuje zwycięzcę. (po 2 sety walczymy tylko w przypadku walki o 1 i 3 miejsce).

Eliminacje All styles crew 3 vs 3
Wszystkie ekipy mają walki pokazowe. Na każdą ekipę jest po 2 sety (1 set max 60 sekund). W eliminacjach nie używamy rutyn. Po wszystkich walkach sędziowie wybierają 8 ekip, które przechodzą dalej. Kolejny etap to walki, w trakcie których jury od razu wskazuje zwycięzcę. (po 2 sety na osobę walczymy tylko w przypadku walki o 1 i 3 miejsce).

*w walkach w przypadku 2 remisów decyduje 1 głos.